top of page
HYPNOS & REGRESSION
HYPNOS & REGRESSION
Vill du läka det förflutna?
Hypnosterapi Dansande krigaren.jpeg

"Min hysteriska flygrädsla är helt borta efter endast ett besök hos dig!
Pia Lund du har gjort det igen!!!"

Ann-Helen, Grebbestad

När kan hypnos vara ett bra alternativ?

Hypnos & regressionsterapi kan vara mycket effektivt & behjälpligt vid till exempel

  • Fobier

  • Dålig självkänsla/självförtroende

  • Målprogrammering

  • Stress

  • Rök & snusavvänjning

  • Ångest

  • Nedstämdhet

  • Depression

  • Oro

  • Mat & sockerberoende

HUR DIN UPPVÄXT KAN PÅVERKA DIG ÄVEN SOM VUXEN

 

Under barndomen är vi extra känsliga & mottagliga för hur omvärlden agerar gentemot oss.
Brist på uppmärksamhet, bekräftelse, kärlek & trygghet kan påverka dig mer än du är medveten om i ditt vuxna liv.

Att känna sig oälskad, mindre värd & att vara på ständig jakt efter bekräftelse genom prestation kan vara ett resultat av att inte fått de behoven tillgodosedda som liten.

Under det hypnotiska tillståndet använder vi regression som verktyg. Regression betyder tillbakagång & eller återupplevelse dvs vi går tillbaka till kärnan där problemet/låsningen en gång uppstod för att frilägga den energin så att vi inte längre styrs av den.

 

Hypnos är ett naturligt tillstånd som uppstår mellan det vakna tillståndet & sömn. Det enda klienten behöver göra är att följa min guidning & hypnostillståndet uppstår.

 

Det hypnotiska tillståndet, när klienten är i kontakt med det undermedvetna sinnet, kan även användas som mycket effektiv hjälp vid målprogrammering. Som hjälp att sätta riktning på livet, idrottsprestationer eller för att förstärka känslan av glädje, lugn & ro inombords. 

Dansande krigaren.jpeg

Headset
Det finns möjlighet att använda headset under hypnossessionen som hjälper dig att ytterligare vända fokus från den yttre världen in till din inre värld.
I headsetet hörs min röst & rofylld musik som skapar lugn & ro.

Hypnosterapeut & Hypnotisör: 
Pia Lund, utbildad 2018 av
Jack Johansen, Livsvilja.
Pia har arbetat med alternativa behandlingar sedan 2006.

Självklart tillämpas tystnadsplikt.
Jag har ansvarsförsäkring för både din & min trygghet.

Är du trött på känslan av att det är rädslorna som styr över hur du lever ditt liv?
Eller på att den dåliga självkänslan & upplevelsen av att vara mindre värd?
Vill du uppleva mer glädje & känna dig mer levande?
Har du känslan av att "nu är det min tur att leva" eller "jag har provat allt annat för att må bra men inget har hjälpt över tid?
Då kan hypnos & regressionsterapi vara något för dig!

Hypnos är ett effektivt verktyg

Hypnos är ett effektivt verktyg för att kommunicera med vårt undermedvetna & omedvetna sinne. På så vis kan vi få hjälp med att komma tillrätta med gamla mönster, beteenden & tankesätt som hämmar & begränsar vår potential till att leva livet fullt ut.

Alla dina känslor, minnen, erfarenheter & tidigare upplevelser finns lagrade i ditt undermedvetna sinne & påverkar & styr den du är idag till minst 95%. Det undermedvetna sinnet kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information i dig ända sedan födseln.
Databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av ditt personliga beteende. Beroende på om du har negativa eller positiva programmeringar så får du negativa eller positiva resultat.

När du använder din vilja, dina tankar & din analytiska förmåga 
När du använder din vilja, dina tankar & din analytiska förmåga så gör du det genom ditt medvetna sinne. Det medvetna sinnet är dock väldigt begränsat & påverkar enbart ditt beteende upp till 5%. Det är därför det inte alltid räcker med viljan för att genomföra en förändring.
Ditt undermedvetna sinne går på autopilot genom en gammal programmering & du upplever samma sak, känslor & situationer gång på gång.

Hur lång är en session?

En session är vanligtvis mellan 75-120 min.
 

Hur många sessioner behöver jag?

All terapi är individuell.
Jag rekommenderar minst två sessioner med ca 2 veckors mellanrum för att lägga en bra grund som kan generera önskvärt resultat, i bland kan det behövas fler sessioner som 5-6. Minimum 2 sessioner.
Behövs det fler sessioner än 2 se till att boka in även dom med en tidsintervall om 2-4 veckor. 
När du väl har tagit beslutet & är redo för förändring, ge dig då möjligheten att göra jobbet ordentligt hela vägen till mål.

Regression i hypnos är den mest effektiva terapiform jag kommit i kontakt med.
Till skillnad gentemot många andra terapiformer pratar du dig inte ut ur problemet över en 1 till 2-årsperiod.
Utan i stället, via hypnos & regression går tillbaka till roten i det undermedvetna sinnet där problemet en gång uppstod för att på så vis kunna låsa upp energin som satt sig som en blockering.

 

Innan en session
När du har bokat tid för en session kommer du att få ett klientunderlag skickat till din e-post. Klientunderlaget fylls i så utförligt som möjligt & skickas tillbaka till mig senast 1 v före avtalad tid. På så vis kan jag i förväg bli insatt i ev problematik & vi kan använda tiden då vi ses på bästa effektiva sätt.
Jag ger alltid mitt fulla engagemang & jag förväntar mig detsamma av dig som klient.
Tillsammans hjälps vi åt & jag hjälper dig när du är redo för förändring.

 

Efter en session är det mycket som händer i både kroppen & i sinnet & det är viktigt att du ger dig själv tid till återhämtning & tid till dig själv. När du bokar din hypnossession se till att du är ledig resten av dagen, tänk kärlek & respekt till dig själv. 

Kostnad Hypnosterapi & Regression
En investering i dig själv för resten av livet

1:a sessionen 1800 kr
2:a - x sessionen 1600 kr

Max 2 månader mellan sessionerna, vid längre intervall = omstart.

Förskottsbetalning tillämpas via faktura.
 

Tidigare Liv & Livet mellan liven 2250 kr

Helgtider kan förekomma +200 kr/session.

Hypnoterapeut.jpg

Jag ger alltid mitt fulla engagemang & för bästa resultat jag förväntar mig detsamma av dig som klient.
Tillsammans hjälps vi åt & jag hjälper dig när du är redo för förändring.
Känn dig så välkommen när det är dags att leva livet lite mer i glädje.  


Pia Lund, Professionell Hypnosterapeut

Hypnosterapeut.png
bottom of page