HYPNOS & REGRESSION

HYPNOS
 

"Min hysteriska flygrädsla är helt borta efter endast ett besök hos dig!
Pia Lund du har gjort det igen!!!" Ann-Helen, Grebbestad

HUR DIN UPPVÄXT KAN PÅVERKA DIG ÄVEN SOM VUXEN

Under barndommen är vi extra känsliga & mottagliga för hur omvärden agerar gentemot oss.
Brist på uppmärksamhet, bekräftelse, kärlek & trygghet kan påverka dig mer än du är medveten om i ditt vuxna liv.

Att känna sig oälskad, mindre värd & att vara på ständig jakt efter bekräftelse genom prestation kan vara ett resultat av att inte fått de behoven tillgodosedda som liten.

Är du trött på att känna dig begränsad, orolig & ha känslan av att det är rädslorna som styr över hur du lever ditt liv?
Är du trött på dåligt självförtroende & upplevelsen av att vara mindre värd? Vill du känna dig mer glädje & känna dig mer levande?

Hypnos är ett effektivt verktyg för att kommunicera med vårt undermedveta & omedvetna sinne. På så vis kan vi få hjälp med att komma tillrätta med gamla mönster, beteenden & tankesätt som hämma & begränsar vår potential till att leva livet fullt ut.

Alla dina känslor, minnen, erfarenheter & tidigare upplevelser finns lagrade i ditt undermedvetna sinnne & påverkar & styr den du är idag till minst 95%. Det undermedvetna sinnet kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information i dig ända sedan födseln. Databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av ditt personliga beteende. Beroende på om du har negativa eller positiva programmeringar så får du negativa eller positiva resultat.

När du använder din vilja, dina tankar & din analytiska förmåga så gör du det genom ditt medvetna sinna. Det medvetna sinnet är dock väldigt begränsat & påverkar enbart ditt beteende upp till 5%. Det är därför det inte altid räcker med viljan för att genomföra en förändring.
Ditt undermedvetna sinne går på autopilot genom en gammal programmering.

Hypnosterapi kan vara mycket effektivt & behjälpligt vid till exempel

 

  • Fobier

  • Dålig självkänsla/självförtroende

  • Målprogrammering

  • Stress

  • Rök & snusavvänjning

  • Ångest

  • Nedstämdhet

  • Depression

  • Oro

  • Mat & sockerberoende

 

Hur lång är en session?

En session är vanligtvis mellan 75-120 min.
 

Hur många sessioner behöver jag?

All terapi är individuell. Jag rekommenderar minst två sessioner för att få ett bra resultat, i bland kan det behövas fler som 5-6 sessioner.
 

Hypnosterapi är den mest effektiva terapiform jag kommit i kontakt.
Till skillnad mot många andra terapiformer pratar du dig inte ut ur problemet över en 1-2-årsperiod utan i stället, via hypnos går tillbaka till roten i det undermedvetna sinnet där problemet en gång uppstod för att på så vis kunna låsa energin som satt sig som en låsning.


Efter en session är det mycket som händer i både kroppen & i sinnet & det är viktigt att du ger dig själv tid till återhämtning & tid till dig själv.
När du bokar din hypnossession se till att du är ledig resten av dagen, tänk kärlek & respekt till dig själv.

 

Kostnad Hypnosterapi
En investering i dig själv för resten av livet

1:a sessionen 1500 kr
2:a - x sessionen 1200 kr

Förskottsbetalning tillämpas via faktura.