top of page
Hypnos.png

Hypnos

Hypnos är en kraftfull metod för att lösa upp blockeringar från det förflutna & som hjälper dig att öppna upp dörrar till nya möjligheter & frigöra din fulla potential.

Hypnos - Dansande krigaren.jpeg

Hypnos

Har du redan provat allt för att må bättre utan bestående resultat?
Hypnos och regressionsterapi är en beprövad metod för att skapa varaktig positiv förändring.

Är du trött på att låta rädslor styra ditt liv? Känner du dig nedtyngd av dålig självkänsla och känslan av att vara mindre värd?
Längtar du efter att uppleva mer glädje och känna dig mer levande?

Då är det är dags att säga adjö till det gamla och ge plats åt det nya! Hypnos och regressionsterapi erbjuder nyckel till förändring & du kan få uppleva kraften i att säga, 'Jaa, nu är det min tur att leva!'
Har du redan provat allt för att må bättre utan bestående resultat? 
Hypnos och regressionsterapi  en beprövad metod för att skapa varaktig positiv förändring.

Ta steget mot ett liv fyllt av glädje, styrka och självförverkligande. Ge dig själv verktygen för att frigöra ditt inre potentiella och skapa det liv du drömmer om & förtjänar. 

Hypnos är ett effektivt verktyg

Hypnos är ett effektivt verktyg & metod för att kommunicera med vårt undermedvetna & omedvetna sinne. På så vis kan vi få hjälp med att komma tillrätta med gamla mönster, beteenden & tankesätt som hämmar & begränsar vår potential till att leva livet fullt ut.

Alla dina känslor, minnen, erfarenheter & tidigare upplevelser finns lagrade i ditt undermedvetna sinne & påverkar & styr den du är idag till minst 95%. Det undermedvetna sinnet kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information i dig ända sedan födseln.
Databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av ditt personliga beteende. Beroende på om du har negativa eller positiva programmeringar så får du negativa eller positiva resultat.

Hypnos är ett naturligt tillstånd mellan vaket tillstånd & sömn

När du använder din vilja, dina tankar & din analytiska förmåga så gör du det genom ditt medvetna sinne. Det medvetna sinnet är dock väldigt begränsat & påverkar enbart ditt beteende upp till 5%. Det är därför det inte alltid räcker med viljan för att genomföra en förändring. Hypnos är ett naturligt tillstånd mellan vaket tillstånd & sömn.

Vår - Studio skogsbad - Dansande krigaren.jpg

Vad är regression & hur går det till?

Regression betyder tillbakagång, gå tillbaka, vända tillbaka & med hjälp av hypnos är det en mycket effektivt metod att nå det förflutna via det undermedvetna sinnet.
På ett lugnt & behagligt sätt guidas klienten stegvis tillbaka genom livet så att blockeringar & gamla program som skapats kan lösas upp.

Under det hypnotiska tillståndet använder vi regression som verktyg dvs vi går tillbaka till kärnan där problemet/låsningen en gång uppstod för att frilägga den energin så att vi inte längre styrs av den. Det enda du som klient behöver göra är att tillåta dig att följa med i guidningen & så går vi tillsammans. Är du redo? 

När kan hypnos vara ett bra alternativ?


Hypnos & regressionsterapi kan vara mycket effektivt & behjälpligt vid till exempel

 • Fobier

 • Dålig självkänsla/självförtroende

 • Målprogrammering

 • Stress

 • Rök & snusavvänjning

 • Ångest

 • Nedstämdhet

 • Depression

 • Oro

 • Mat & sockerberoende

 • Tidigare liv

Hur din uppväxt kan påverka dig även som vuxen
 

Under barndomen är vi extra känsliga & mottagliga för hur omvärlden agerar gentemot oss.
Brist på uppmärksa
mhet, bekräftelse, kärlek & trygghet kan påverka dig mer än du är medveten om i ditt vuxna liv.

Att känna sig oälskad, mindre värd & att vara på ständig jakt efter bekräftelse genom prestation kan vara ett resultat av att inte fått de behoven tillgodosedda som liten.

Målprogrammering - Uppnå dina mål med hjälp av hypnos

Det hypnotiska tillståndet, när klienten är i kontakt med det undermedvetna sinnet, kan även användas som mycket effektiv hjälp vid målprogrammering. Som hjälp att sätta riktning på livet, idrottsprestationer eller för att förstärka känslan av glädje, lugn & ro inombords. 

Dansande krigaren.jpg

Hypnoterapeut & Hypnotisör 
 

Pia Lund, utbildad 2018 av Jack Johansen, Livsvilja.
Pia har arbetat med alternativa behandlingar sedan 2006. Självklart tillämpas tystnadsplikt.
Ansvarsförsäkring finns för både din & min trygghet.

Regression i hypnos är den mest effektiva terapiform jag kommit i kontakt med
Till skillnad gentemot många andra terapiformer pratar du dig inte ut ur problemet över en 1 till 2-årsperiod.
Utan i stället, via hypnos & regression går tillbaka till roten som finns i det undermedvetna sinnet där problemet en gång uppstod för att på så vis kunna låsa upp energin som satt sig som en blockering.

 

Innan en session
När du har bokat tid för en session kommer du att få ett klientunderlag skickat till din e-post. Klientunderlaget fylls i så utförligt som möjligt & skickas tillbaka till mig senast 1 v före avtalad tid. På så vis kan jag i förväg bli insatt i ev problematik & vi kan använda tiden då vi ses på bästa effektiva sätt.
Jag ger alltid mitt fulla engagemang & jag förväntar mig detsamma av dig som klient.
Tillsammans hjälps vi åt & jag hjälper dig när du är redo för förändring.

 

Efter en session är det mycket som händer i både kroppen & i sinnet & det är viktigt att du ger dig själv tid till återhämtning & tid till dig själv. När du bokar din hypnossession se till att du är ledig resten av dagen, tänk kärlek & respekt till dig själv. 

Headset

Det finns möjlighet att använda headset under sessionen vilket hjälper dig att ytterligare vända fokus från den yttre världen in till din inre värld.
I headsetet hörs min röst & stilla musik som skapar lugn & ro.

Dansande krigaren.jpg

Har du frågor & funderingar?

Hör av dig så hjälps vi åt, välkommen!

Hypnoterapeut.jpg
Rock Balancing.jpg

Hur lång är en session & hur många sessioner behövs?
 

En session är vanligtvis mellan 75-120 min & all terapi är individuell. Jag rekommenderar minst två sessioner med ca 2 veckors mellanrum för att lägga en bra grund som kan generera önskvärt resultat, det kan behövas fler sessioner som 5-6 beroende på problematiken. Minimum är 2 sessioner.
Behövs det fler sessioner än 2 se till att boka in även dom med en tidsintervall om 2-4 veckor. 
När du väl har tagit beslutet & är redo för förändring, ge dig då möjligheten att göra jobbet ordentligt hela vägen till mål!

En investering för livet
 

Kostnad Hypnosterapi & Regression
En investering i dig själv för resten av livet

1:a sessionen 1900 kr
2:a - x sessionen 1700 kr
Max 2 månader mellan sessionerna, vid längre intervall = omstart.

Förskottsbetalning tillämpas via faktura.

Tidigare Liv 
Helgtider kan förekomma +200 kr/session.

Skog

Mitt fulla engagemang

Jag ger alltid mitt fulla engagemang & för bästa resultat förväntar jag mig detsamma av dig som klient. Tillsammans hjälps vi åt & jag hjälper dig när du är redo för förändring. Känn dig så välkommen när det är dags att leva livet i mer frihet & glädje.  
Pia Lund, Professionell Hypnoterapeut

bottom of page